Frischzellen 2012 - Nabatov / Wu Wei / Wu Na / Yin Yi / Jakob Penca / GoGo J ___________________ ________________________ 24.9.2012, Köln

Simon Nabatov, - piano / Wu Na - Gu Qin

Wu Wei - Sheng, Erhu

Yin Yi - elektronik / Jakob Penca - video, elektronik

Sino Nabatov - piano / Wu Wei - Sheng, Erhu / GoGo J - video