Speak Easy _____________________________________ ________________________________ 17.5.2015, Bonn

  • Phil Minton, voice
  • Ute Wassermann, voice
  • Thomas Lehn, analog synthesizer
  • Martin Blume, drums, percusion