Sven-Åke Johansson - Axel Dörner - Pär Thörn _________ 9.5.2012, Naherholung Sternchen, Berlin